Aktuality

Kamerový systém obce Malinová

V roku 2015 firma MAXNETWORK, s.r.o. vybudovala centralizovaný kamerový systém v obci Malinová. Kamerový systém je prepojený optickým vedením, pre spoľahlivý a rýchly prenos dát. Vďaka tejto technológii sa mohli použiť kvalitnejšie kamery.


Opis systému a jednotlivých modulov

Modul detekcie EČV slúži na rozpoznávanie evidenčných čísiel vozidiel, ich následné spracovanie a uloženie do databázy pre ďalšie použitie.

Modul detekcie ohňa a dymu vo zvolenej časti obrazu funguje na princípe analýzy obrazu a vyhodnocovania jednotlivých dát pomocou kamerového systému. Modul je možné prepojiť s modulom alarmu, ktorý zabezpečuje upozornenie poverených osôb pre obsluhu systému o vzniknutej udalosti. Detekcia ohňa a dymu prebieha len vo zvolenej časti obrazu. V praxi je možné ho skombinovať tak, že poverenú osobu systém upozorní pri detekcii ohňa či dymu.

Modul detekcie a monitorovania pohybu vozidiel v obci funguje na princípe analýzy obrazu a následného spracovania získaných dát. Poverená osoba má možnosť zaviesť do systému EČV za účelom pozorovania jeho výskytu / pohybu. Využitie v praxi je možné napríklad pri ilegálnych skládkach kde si poverená osoba vytipuje vozidlo s EČV na ilegálnej skládke a pri opakovanom výskytu tohto vozidla na uvedenom mieste systém upozorní poverené osoby formou modulu alarm. Samozrejmosťou je automatická detekcia a archivácia EČV s časovou pečiatkou pri výskyte / pohybe vozidla v uvedenej oblasti.

Modul počítania vozidiel funguje na princípe, kde sa zvolí kamera, ktorá analyzuje obraz a na vybranom mieste (začiatok, koniec obce) sa jednotlivé prechody áut zaznamenávajú. Tieto údaje sa potom premietajú do centralizovaného systému príp. mobilnej aplikácie na zobrazenie povoleným osobám.

Modul alarm poskytuje užívateľovi možnosť zadefinovať si vlastné pravidlá pre upozornenia pri jednotlivých udalostiach / stavoch. V praxi je možné pre poverené osoby nastaviť si upozornenia systému pri napr. detekcii dymu či ohňa, vstupe do serverovne, rýchlosti vzduchu a podobne.

Aktuality

Naša spoločnosť MAXNETWORK, s.r.o. sa stala víťazom súťaže SAMŠ na zrealizovanie projektu SENSOR v rokoch 2013 až 2014. Projekt "South East Neighborhood Safe Routes (SENSOR)" je založený na medzinárodnej spolupráci...

Ako dlhodobý sprostredkovať internetových služieb v obci Veľké Úľany, kde má firma MAXNETWORK, s.r.o. aj sídlo, sa spoločnosť rozhodla na základe spokojnosti zákazníkov s poskytovanými službami, rozšíriť portfólio služieb o optický internet...

V roku 2015 firma MAXNETWORK, s.r.o. vybudovala centralizovaný kamerový systém v obci Malinová. Kamerový systém je prepojený optickým vedením, pre spoľahlivý a rýchly prenos dát. Vďaka tejto technológii sa mohli...

© 2016 All rights reserved - Ochrana osobných údajov